Enicar | 英納格
Complication 系列
型號 : E3168-50-351aCMB
機芯 : 自動機械機芯
錶殼 : 不銹鋼 
錶盤 : 黑色
錶帶 : 不銹鋼
防水性能 :  50 米
錶殼直徑:   44 毫米
Original 系列
型號 : E3165-50-360GS
機芯 : 自動機械機芯
錶殼 : 不銹鋼配電鍍玫瑰金
錶盤 :  白色
錶帶 : 不銹鋼配電鍍玫瑰金
防水性能 :  50 米
錶殼直徑:   31 毫米
Original 系列
型號 : E3169-50-362aA
機芯 : 自動機械機芯
錶殼 : 不銹鋼 
錶盤 : 白色
錶帶 : 不銹鋼
防水性能 :  50 米
錶殼直徑:   40 毫米
Elite 系列
型號 : E3169-50-330P
機芯 : 自動機械機芯
錶殼 : 不銹鋼配電鍍黃金
錶盤 : 金色 / 鑽石
錶帶 : 不銹鋼配電鍍黃金
防水性能 :  50 米
錶殼直徑:   38 毫米
天文台系列
型號 : E3265-50-361GCH
機芯 : 自動機械機芯
錶殼 : 不銹鋼/電鍍玫瑰金
錶盤 : 貝母/ 鑽石
錶帶 : 不銹鋼/電鍍玫瑰金
防水性能 :  50 米
錶殼直徑:   32 毫米
Prestige 系列
型號 : E778-50-128GS
機芯 : 自動機芯
錶殼 : 不銹鋼 / /真空離子電鍍
錶盤 : 真鑽 / 貝母錶面
錶帶 : 不銹鋼 / /真空離子電鍍
防水性能 :  30 米
錶殼直徑:   28 毫米
天文台 - Versailles 系列
型號 : E3168-50-325GCH
機芯 : 天文台認證機芯
錶殼 : 不銹鋼 / /真空離子電鍍
錶盤 : 白色
錶帶 : 不銹鋼 / /真空離子電鍍
防水性能 :  50 米
錶殼直徑:   41 毫米
附註:附送名貴易換式皮帶貮條
藍牌系列

型號 : E165-50-319GK
機芯 : 自動機械機芯
錶殼 : 精鋼 加 電鍍
錶盤 : 白色
錶帶 : 精鋼 加 電鍍
防水性能 : 30 米
尺寸 : 錶殼直徑: 37 毫米

小秒針系列

型號 : E3160-50-321AA
機芯 : 自動機械機芯
錶殼 : 精鋼
錶盤 : 白色 加 羅馬字面
錶帶 : 精鋼
防水性能 : 30 米

特約零售商

澳十二分店 - 澳門亞美打利庇盧大馬路(新馬路)37-75號永光廣場地下

http://www.enicar.com/main_chi.htm